Nyomtatványok

Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához
Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális igénybevételéhez
Jelentekési lap: COVID19
Vízjogi fennmaradási engedély kérelem
Vízjogi létesítési engedély kérelem
Vízjogi megszüntetési engedély kérelem
Egészségi állapotra vonatkozó igazolás
Jövedelemnyilatkozat
Jövedelemnyilatkozat: étkeztetés
Vagyongyilatkozat
Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap
Talajterhelési díj bevallás
Bejelentés desztillációberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
Tájékoztató és ebösszeíró lap a  2021. évre
Kérelem: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Kérelem: bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról
Fakivágási engedélykérelem - Bejelentés
Kérelem: települési támogatás igényléséhez
Kérelem: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez
Településképi jelentőségű épületek önkormányzati támogatása - 1. függelék
2. Függelék a 13/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelethez - Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz
3. Függelék a 13/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelethez - Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz

 

 

© 2024 Borsosberény. Minden jog fenntartva.