Borsosberény Község Önkormányzata pályázatot hirdet igazgatási ügyintéző és pénztáros munkakör betöltésére


Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati és Hatósági Csoport

igazgatási ügyintéző és pénztáros

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2644 Borsosberény, Petőfi út 161.

További lehetséges munkavégzési helyek: a Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltsége (2653 Bánk, Hősök tere 11.) és Tolmácsi Kirendeltsége (2657 Tolmács, Sport utca 1.)

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Szociális és gyámügyi feladatok, hatósági feladatok, igazgatási feladatok, munkaügyi feladatok, ügykezelői feladatok, adminisztrátori feladatok, pénztárosi feladatok, egyéb ügyintézői feladatok

Ellátandó legfontosabb feladatok:

 • Az Önkormányzati Hivatal igazgatási feladataihoz (önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek) kapcsolódó ügyintézés, hatósági nyilvántartások vezetése, döntések előkészítése, végrehajtása, adatszolgáltatások teljesítése. A munkakör keretében több ügykörbe tartozó feladatot kell ellátni, pl. szociális és gyámügyi igazgatás, kereskedelmi tevékenységgel, szálláshellyel, ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyek, birtokvédelmi ügyek, hagyatéki ügyek, népesség-nyilvántartás, címnyilvántartás.
 • Közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés.
 • A feladatkörébe tartozó ügyek tekintetében képviselő-testületi ülések anyagainak (előterjesztés, döntés-előkészítés) előkészítése, a képviselő-testületi zárt ülésekről szóló jegyzőkönyv elkészítése.
 • Borsosberény Község Önkormányzata és a Borsosberényi Roma Nemzetiségi Önkormányzat házi pénztárának (készpénz és értékek) felelősséggel történő kezelése.
 • Ügyirat-kezelési feladatok ellátása (bejövő és kimenő iratok iktatása, kezelése, postázás) adminisztrátori feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet 
 • legalább középiskolai (érettségi) végzettség
 • számítástechnikai felhasználói ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közgazdasági szakképesítés
 • szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés
 • szociális területen szerzett gyakorlat
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti fényképpel ellátott önéletrajz, mely tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében meghatározott kötelező adatköröket;
 • végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát és személyes adatait.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2019. március 18. 16.00 óra

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Torma Andrea jegyző, 06 35 342 806 telefonszámon

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton vagy személyesen a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal (2644 Borsosberény, Petőfi út 161.) címére. A borítékon kérjük feltüntetni: igazgatási ügyintézői munkakör pályázat

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör határozatlan időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A jelentkezők az eredményről legkésőbb 2019. március 22-ig tájékoztatást kapnak.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné való nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2019. március 21.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.borsosbereny.hu honlapon szerezhet.

© 2024 Borsosberény. Minden jog fenntartva.