Nógrád megyei gazdaságvédelmi együttműködés hírlevelek  

   

Szolgáltatások  
Élelmiszer-, és Italbolt  

Nyitvatartások megtekintése

   

Településképi rendelet  

   
Vízjogi fennmaradási engedély kérelem
Vízjogi létesítési engedély kérelem
Vízjogi megszüntetési engedély kérelem
Egészségi állapotra vonatkozó igazolás
Jövedelemnyilatkozat
Jövedelemnyilatkozat: étkeztetés
Vagyongyilatkozat
Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap
Talajterhelési díj bevallás
Bejelentés desztillációberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
Tájékoztató eb összeírásról
Ebösszeíró lap
Kérelem: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Kérelem: bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról
Fakivágási engedélykérelem - Bejelentés
Kérelem: települési támogatás igényléséhez
Kérelem: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez
Településképi jelentőségű épületek önkormányzati támogatása - 1. függelék
2. Függelék a 13/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelethez - Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz
3. Függelék a 13/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelethez - Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz

 

 

   

   
   

   

   

   

   

   

   
© Borsosberény