1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

  1.1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
  Hivatalos név:
  Borsosberény Község Önkormányzata
  Székhely, postacím:
  2644 Borsosberény, Petőfi út 161.
  Telefon:
  06-35/374-321.
  Fax: 06-35/374-321
  Központi e-mail cím:
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  www.borsosbereny.hu
   
  Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
  Tel/fax: 06-35/374-321
  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Az ügyfélfogadás rendje:
  Hétfő 9.00-16.00
  Kedd 9.00-16.00
  Szerda 9.00-16.00
  Csütörtök 9.00-16.00
  Péntek 9.00-13.00

1.1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Ügyintéző neve Ügytípus Elérhetőség
Horváth Andrásné szociális ügyek  
hagyaték  
birtokvédelem  
ipar és kereskedelem 06-35/374-321
pénztár Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
lakcím bejelentés, személyi adat- és lakcímnyilvántartás  
állattartás  
vadkár  
közfoglalkoztatás  
Tóthné Dénes Erika pénzügy-könyvelés  
költségvetés-pénzkezelés 06-35/374-321
helyi adó ügyek Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
vagyonnyilvántartás  
Varga Krisztina ügyfélszolgálati feladatok  
iktatás 06-35/374-321
anyakönyv Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
postázás  

1.1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Molnárné Gere Rita
Polgármester
Tel.: 06-30/397-5523
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Kovács László
Alpolgármester
Tel.: 06-30/266-7132
 
Torma Andrea
Jegyző
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 9.00-12.00
Szerda: 9.00-12.00

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2644 Borsosberény, Petőfi út 161.
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Képviselő testület tagjai:
Arnóczki Mihály
Képviselő
Lakcím: 2644 Borsosberény, Baranyai-tanya 1.
Tel.: 06-20/412-5820
 
Kmetyné Nagy Nóra
Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő
Lakcím: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 55.
Tel.: 06-30/307-2740
 
Kovács László
Alpolgármester
Lakcím: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 20.
Tel.: 06-30/266-7132
 
Oszolik János Lajos
Képviselő
Lakcím: 2644 Borsosberény, Petőfi út 110.
Tel.: 06-30/522-0595
 
Ügyrendi Bizottság tagjai:
Arnóczki Mihály
Kmetyné Nagy Nóra
Oszolik János Lajos

1.3. Gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Nem releváns

1.4. Közalapítványok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Nem releváns

1.5. Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Lap neve: Berényi Hírmondó
Kiadja: Borsosberény Önkormányzat
Szerkesztő: Sógor Szabolcs
Műszaki szerkesztő: Brozán László

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.
Postacím: 3101 Salgótarján, Pf.: 265.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: 06-32/620-702
Fax: 06-32/620-713
WEB
 
Balassagyarmati Járásbíróság
Cím: 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.
Postacím: 2661 Balassagyarmat, Pf.: 59.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: 06-35/501-200
WEB
 
 
Ügyfélfogadási rend:
Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje:
Hétfő-szerda 9.00 - 11.00
Kezelőiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő 8.30 - 12.00 - 13.00 - 15.30
Keddtől - péntekig: 9.00 - 11.00
Panasznapi ügyintézés:
Hétfőn: 8.30 - 12.00 - 13.00 - 15.30
 
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Cím: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. (M3 Irodaház)
Postacím: 1590 Budapest, Pf.225/2
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: 06-1/273-3999
Fax: 06-1/273-3996
WEB
 
Ügyfélfogadási rend:
Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje: Minden hónap első hétfőjén 9-11 óra között előzetes bejelentkezés alapján.
Panasznapi ügyintézés: Minden hétfőn 9-11 óra között a Budakörnyéki Járásbíróságon.
Munkaügyi kezelőiroda (Telefon: +36-1/220-9776)
hétfő-kedd: 8.30 - 11.30
szerda: 8.30 - 15:30
csütörtök-péntek: 8.30 - 11.30
Közigazgatási kezelőiroda (Telefon: +36-1/220-9774)
hétfő-kedd: 8.30 - 11.30
szerda: 8.30 - 15.30
csütörtök-péntek: 8.30 - 11.30

1.7. Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége
 
Gesztenyéskert Óvoda Borsosberény
Cím: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 2.
Óvodavezető: Kmety Ilona
Elérhetősége:
Tel.: 06-35/374-473
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
 
Magyarország Alaptörvénye
 
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
2011. évi CXCIX tv. a közszolgálati tisztségviselőkről
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
2011. évi CXCV tv. Az államháztartásról
2016. évi CL. Törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.30.) Rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

2.2.1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
 
Adóval kapcsolatos ügyleírások
Adóigazolás kérése
Kérelem adóigazolás kiállítására
Adóval kapcsolatos kedvezmény kérése
Adatlap adóval kapcsolatos kedvezmény kéréséhez
Rendelkezés Adó-folyószámlán jelentkező túlfizetés rendezéséről
Adó- és értékbizonyítvány
 
Gépjárműadó
Személygépkocsi és motorkerékpár utáni gépjárműadó
Tehergépjármű utáni gépjárműadó
Autóbusz, nyergesvontató, a lakókocsi, és a lakópótkocsi utáni gépjárműadó
Ideiglenes forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművek adója
Kérelem gépjárműadó mentesség megállapításához
Gépjárműadó - Rendelkezés túlfizetésről
 
Helyi iparűzési adó
Helyi iparűzési adó
Bejelentkezés helyi iparűzési adó hatály alá
Nyilatkozat helyi adómenteségről
Rendelkezés Adó-folyószámlán jelentkező túlfizetés rendezéséről
 
Idegenforgalmi adó
Idegenforgalmi adó
Bevallás idegenforgalmi adóhoz
 
Magánszemélyek kommunális adója
Magánszemélyek kommunális adója
Bevallás a magánszemélyek kommunális adójának megállapításához
Rendelkezés Adó-folyószámlán jelentkező túlfizetés rendezéséről
Lakcímváltozás bejelentése
 
Föld bérbeadás utáni jövedelem adó
Föld bérbeadás utáni jövedelem adó
Bevallás a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadójáról
 
Anyakönyvi eljárások
Anyakönyvi okiratok (születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatok) kiállítása
Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat felvételével kapcsolatos ügyek
Haláleset anyakönyvezése
Hazai anyakönyvezés
Házassági név megváltoztatása
Házasságkötési szándék bejelentése
Honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek
Születés anyakönyvezése
Születési név megváltoztatása
 
Birtokvédelem
Birtokvédelem
 
Hagyaték
Hagyatéki eljárás
 
Közterület használat
Közterület-használat
Adatlap közterület-használat iránti kérelemhez
 
Lakáscélú támogatás, lakásépítési kedvezmény
Helyi lakáscélú támogatás
Kérelem helyi lakáscélú támogatás megállapításához
 
Lakcímügyintézés
Lakcímügyintézés
 
2.2.2. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
nem releváns
 
 
 
2.2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek

2.3. Közszolgáltatások

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
 
Háziorvosi rendelő
Cím: 2644 Borsosberény, Dankó út 1.
Háziorvos: Dr. Papp Natália
Rendelési idő:
Hétfő 11.00-14.00
Kedd 9.00-12.00
Szerda 9.00-11.00 (Dr. Katona Ernő)
Csütörtök 14.00-16.00
Péntek 9.00-12.00
Telefon:
Rendelő: 06-35/374-257
Orvos: 06-30/701-5244
 
Egyéb napokon Rétságon biztosított az orvosi rendelés a Rétsági Járóbeteg-szakellátó Központban (2651 Rétság, Laktanya utca 5., Központi telefon: 35/550-570). További adatok járóbeteg-szakellátó honlapján:
www.retsagrendelo.hu
 
Orvosi ügyelet 
2651 Rétság, Laktanya utca 5. 
Telefon: 0635/550-570    350-561 
Munkanapokon: 16.00-tól másnap reggel 8.00 óráig 
Munkaszüneti napokon: reggel 8.00-tól az első munkanap reggel 8.00 óráig 
 
Fogorvosi ellátás
Cím: Fő (Felszabadulás) út 30.
Fogorvos: dr. El-Hage Ruchdi
Rendelési idő:
Hétfő 7.00-15.00
Kedd 10.00-18.00
Szerda -
Csütörtök 7.00-15.00
Péntek 7.00-13.00
Tel.: 35/374-374
 
Fogorvosi ügyelet:
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Központ 
cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 40. 
telefon: 06 1/317-66-00, 06 1/317-09-51
Hétfő-Péntek: 20.00-7.00
Szombat: 08.00-13.00
14.00-19.00
20.00-24.00
Vasárnap:  24.00-7.00
08.00-13.00
Hétfő: 24.00-7.00
Ünnepnapokon a vasárnapi készenléttel megegyezően.
 
Könyvtár
Cím: 2644 Borsosberény, Petőfi út 62.
Könyvtáros: Szunyogh Anita
Nyitvatartás:
Hétfő 13:00 - 19:00
Elérhetőség:
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Facebook: Községi Könyvtár -Borsosberény

2.4. A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

2.5. Nyilvános kiadványok

 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Berényi Hírmondó
Témája: Közszolgálati hírek, események, történések, programajánló.
A kiadvány ingyenes

2.6. Döntéshozatal, ülések

 

2.6.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai.
 
Képviselő-testületi ülések
Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Helyi önkormányzati rendeletek 
 
2.6.2. A testületi szerv üléseinek helye, ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje, napirendje (ülésenkénti bontásban), döntéseinek felsorolása.
 
A képviselő-testület 2019 évi munkaterve

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.7.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása, döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel), szavazásának nyilvános adatai
A képviselő-testület 2019 évi munkaterve
 
2.7.2. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása, összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

2.8. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek

2.9. Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Hirdetmények

2.10. Közérdekű adatok igénylése

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 2/2012. utasítása a közérdekű adatok közzétételének és a megismerésükre, igénylésükre irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló S Z A B Á L Y Z A T R Ó L
 
 
2.10.2. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Nem releváns
 
2.10.3. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Nem releváns
 
2.10.4. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nem releváns

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek
 
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek
 
3.1.2. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek
 
3.1.3. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2.1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek
 
3.2.2. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek
 
3.2.3. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek

3.3 Működés

3.3.1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek
 
3.3.2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek
 
3.3.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyként kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Az adatok folyamatosan feltöltésre kerülnek
 
3.3.4. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Nem releváns
 
3.3.5. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
Nem releváns
 
3.3.6. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Hivatkozás a honlapon közzétett pályázatokra
 
3.3.7. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
 
2019. évi közbeszerzési terv
   

   

   

   

   

   

   

Ötletláda  

   
© Borsosberény