Hirdetmény - Borsosberény

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hirdetmény

Önkormányzati választások 2014

Ügyirat száma: 313-34/2014/Bb.

Tárgy:   helyi   választási   bizottság tagjainak közzététele


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 7.§ (1) bekezdés o) pontja alapján a következőket hozom nyilvánosságra:

A Helyi Választási Bizottság tagjai:

Kovácsné Majer Éva Edina  - elnök
Pribelszki Judit - elnökhelyettes
Arnóczki Mihályné
Gáspár Bernadett
Tóthné Maglódi Zsuzsanna


A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán működő szavazatszámláló bizottság tagjai:

Horváthné Szabó Márta
Kiszner Norbertné
Korsós László Mihályné
Oszolik János Lajos
Tóth JózsefA Helyi Választási Iroda vezetője: Torma Andrea

A Helyi Választási Bizottság és a helyi választási iroda hivatali helyiségének elérhetőségei:

2644 Borsosberény, Petőfi út 161.
Tel./fax: + 36 35 374 321, +36 35 374 321
e-mail: hivatal@borsosberény.hu


INDOKOLÁS


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 23.§ (2) bekezdése előírja, hogy a helyi választási bizottság (továbbiakban: HVB) három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő- testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
Borsosberény   Község   Önkormányzat   képviselő-testülete   a   65/2014.   (VIII.12.)   határozatával megválasztotta a helyi választási bizottság – mely a szavazatszámláló bizottság feladatát is ellátja –
tagjait, valamint a 28/2014. (III.12.) határozatával megválasztotta a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán működő szavazatszámláló bizottság tagjait.
A választási bizottságok választott tagjai a Ve. 37.§ (1) bekezdésében előírt esküt, illetve fogadalmat letették, az alakuló ülést megtartották, melyen tagjai közül megválasztásra került a bizottság elnöke és elnökhelyettese.
A Ve. 6.§ (3) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője a jegyző.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 7.§ (1) bekezdés o) pontja alapján a helyi választási iroda nyilvánosságra hozza a helyi választási bizottság (továbbiakban: HVB) tagjainak és a helyi választási iroda (továbbiakban: HVI) vezetőjének nevét, valamint a HVB és a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax számát.


Borsosberény, 2014. augusztus 27.
                                                               Helyi Választási Iroda

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz